Algemeen nieuws

Beschikbaarheid liturgie

Vanaf week 35 wordt de beschikbaarheid van de liturgie op de website geleidelijk afgebouwd en is die alleen beschikbaar via de Scipio-App en de nieuwsbrief. U kunt de Scipio-App downloaden elders op deze website. Voor leden van de Emmaüskerk geldt dat alle functionaliteiten van de app beschikbaar zijn mits hun emailadres bekend is bij het...

Startzondag 24 september

Op 24 september 2023, is er de jaarlijkse startzondag van de Emmaüskerk. Na de kerkdienst, waaraan de cantorij haar medewerking verleent, is er een interactieve wandeltocht (breng uw smartphone mee!) en een Bijbelquiz. Na afloop volgt een lunchbuffet (American Party, d.i. iedereen brengt wat mee). Voor vrijwilligers die gerechten willen maken...

Consulentschap

Na het vertrek van Ds. Leendert Jan Lingen (formeel 14 augustus a.s.) is de predikantsplaats van de Emmaüskerk vacant. De taken worden zoveel mogelijk door de kerkenraad worden opgepakt, de diensten door de gastpredikanten. Waar nodig zal de kerkenraad advies inwinnen bij de consulent Ds. Helene Perfors. Ook is zij beschikbaar voor het begeleiden...