Algemeen nieuws

Emmaüskerk als groene kerk

De Emmaüskerk wil een groene kerk worden.  Een eerste start is gemaakt met het plaatsen van zonnepanelen. Maar er gaat meer gebeuren! Een volgende stap is het verzamelen van suggesties om de Emmaüskerk verder te vergroenen. We houden u hier op de hoogte van onze vorderingen of als u meer informatie wil of mee wil denken kunt u contact opnemen met...

Consulentschap

Na het vertrek van Ds. Leendert Jan Lingen (formeel 14 augustus a.s.) is de predikantsplaats van de Emmaüskerk vacant. De taken worden zoveel mogelijk door de kerkenraad worden opgepakt, de diensten door de gastpredikanten. Waar nodig zal de kerkenraad advies inwinnen bij de consulent Ds. Helene Perfors. Ook is zij beschikbaar voor het begeleiden...