Consulentschap

9 jul 2023 | Algemeen nieuws

Na het vertrek van Ds. Leendert Jan Lingen (formeel 14 augustus a.s.) is de predikantsplaats van de Emmaüskerk vacant. De taken worden zoveel mogelijk door de kerkenraad worden opgepakt, de diensten door de gastpredikanten. Waar nodig zal de kerkenraad advies inwinnen bij de consulent Ds. Helene Perfors. Ook is zij beschikbaar voor het begeleiden van het beroepingswerk. Ds. Perfors is koopvaardij predikant sinds 2001. Voor meer informatie over Ds. Perfors zie https://kerkoostvoorne.protestantsekerk.net

Koopvaardijpredikant Helene Perfors genomineerd voor Maritime Achievement Award

De consulent van de Emmaüskerk was zondag 10 september jl.  op TV
Bekijk Bid, bedank, bewonder: Helene Perfors op https://www.npostart.nl/VPWON_1346056

 

Nieuws

Beschikbaarheid liturgie

De beschikbaarheid van de liturgie op de website wordt geleidelijk afgebouwd en zal uiteindelijk alleen beschikbaar zijn via de Scipio-App en de...