Wie wij zijn

Wij, leden van de Emmaüskerk, komen uit alle dorpen op Goeree-Overflakkee. We willen volgelingen en leerlingen zijn van Jezus in vieren, spreken en handelen. We bieden mensen ongeacht hun afkomst of levensovertuiging een thuis in onze kerk. We helpen mensen in de zoektocht naar zichzelf, de zin van het leven en naar wat God van hen vraagt. In onze kerkdiensten en activiteiten herken je pas goed wie we zijn. Een open, actieve en gastvrije kerk waar iedereen welkom is!

Kerkdiensten

Kerkdiensten vinden elke zondagmorgen plaats. We zingen, bidden en luisteren naar een overdenking. Niet elke dienst is hetzelfde. Soms is er een bijzondere dienst, zoals een jeugddienst, een doopdienst of een tafelviering.

Ook op christelijke feestdagen is er een dienst. Bijvoorbeeld op Eerste Paasdag, Eerste Kerstdag en Hemelvaartsdag. Het is fijn om deze dagen met elkaar te mogen vieren. Op sommige momenten is er een gezamenlijke dienst met de Exoduskerk, zie de agenda.

We heten iedereen van harte welkom in onze kerk. Het maakt niet uit welke achtergrond of geloofsovertuiging je hebt. Kom jij ook? De data voor de komende diensten zijn terug te vinden in de agenda. Je kunt ook online onze kerkdiensten bezoeken. Hiervoor klik je op de icoontjes van YouTube of kerkomroep.nl onder aan deze pagina. Informatie over de liturgie vindt u onder berichten.

Door onze activiteiten en ontmoetingen groeien mensen in het waarde- en vreugdevolle leven in dienst van Jezus. Als inclusieve kerk bieden we onderdak aan mensen met verschillende christelijke geloofsopvattingen, leeftijd, geaardheid, etniciteit en geslacht.  We staan open voor verbinding en dialoog met andere geloofsgemeenschappen.

Maak hieronder kennis met enkelen van onze gemeenteleden.

Collecte & giften
Tijdens de dienst zijn er collectes voor zowel de kerk als goede doelen. Door geld in de collecteschalen te stoppen of met een QR-code je bijdrage over te maken. Je kan ook als frequente bezoeker  collectemunten of -biljetten bestellen via collectemunten@emmauskerkmiddelharnis.nl . Een collecte, gift of schenking overmaken kan via een bankoverschrijving of QR-code  Je vindt ze hier. Leden kunnen ook via de Scipio-App de gift of schenking overmaken.

Rekeningnummers zijn:
Diaconie: NL75RABO0373712448
Kerk:       NL50RABO0373735014

ANBI nr. 002686582 

Veilig voor iedereen

We willen als Emmauskerk een veilige gemeente zijn waar iedereen zich veilig voelt en mag vertrouwen op God en mensen om hen heen. Sleutelwoorden van ons beleid zijn: bewustwording, preventie, interventie en zorg voor elkaar.

Er zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. U kunt die hier benaderen. Ook zijn wij aangesloten bij “Meldpunt seksueel misbruik in de kerk”. Hiervan kan men eventueel gebruik maken als een vertrouwenspersoon buiten onze kerk gezocht wordt.

Het thema veilige gemeente is regelmatig gesprek in vergaderingen, gemeenteavonden, gespreksgroepen en in onze communicatie. Jaarlijks wordt het beleid en het verslag van de vertrouwenspersonen geëvalueerd. Ook is het een onderwerp in de jaargesprekken met de predikant.

Voor alle kerkelijke vrijwilligers geldt dat een gedragscode ondertekend moet worden. Er wordt het “vier ogen principe” toegepast in situaties waar kwetsbare groepen bijeen zijn onder leiding van vrijwilligers.

Hier vindt u het beleid, het meldprotocol, de gedragscode en informatie over het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag (VOG).