Startzondag 24 september

27 aug 2023 | Algemeen nieuws

Op 24 september 2023, is er de jaarlijkse startzondag van de Emmaüskerk. Na de kerkdienst, waaraan de cantorij haar medewerking verleent, is er een interactieve wandeltocht (breng uw smartphone mee!) en een Bijbelquiz. Na afloop volgt een lunchbuffet (American Party, d.i. iedereen brengt wat mee). Voor vrijwilligers die gerechten willen maken liggen intekenlijsten klaar in de hal van de kerk. We nodigen u uit om zowel de dienst als de activiteit daarna bij te wonen!

Nieuws

Consulentschap

Na het vertrek van Ds. Leendert Jan Lingen (formeel 14 augustus a.s.) is de predikantsplaats van de Emmaüskerk vacant. De taken worden zoveel...